مهندسی

شرکت آب کوثر با استفاده از تیم مهندسی حرفه ای و متخصص خود، خدمات مهندسی در زمینه صنعت آب بخصوص موارد ذکر شده ذیل را ارائه می دهد :

* خطوط انتقال آب، مخازن و ایستگاههای پمپاژ

* تصفیه خانه آب و فاضلاب

* آب شیرین کن

* کارخانه تولید آهک و دولومیت

* کلیه فعالیتهای مهندسی شامل طراحی، مهندسی پایه و تفصیلی که با بکار گیری آخرین نرم افزارهای پیشرفته انجام می پذیرد.