ماموریت

ماموریت شرکت آب کوثر، اجرای پروژه های شیرین سازی آب، احداث آبگیر ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال آب، نفت و گاز و همچنین اجرا و راهبری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب به صورت EPCF ( مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، اجرا و تامین مالی ) می باشد.

این ماموریت با استفاده از توانمندیهای شرکت و یا از طریق ایجاد مشارکت با شرکت های توانمند داخلی و خارجی به منظور توسعه دانش فنی و افزایش توانمندی های رقابتی به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان محقق می شود.

حوزه فعالیت شرکت، بازارهای داخلی و منطقه ای می باشد.