پروژه هااحداث باند عملیات ساختمانی (Right of Way) و نظارت بر خدمات تملک اراضی بخشی از مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور (قطعه دوم)

مشخصات پروژه:


کارفرما: شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

مشاور: شرکت مهندسی مشاور طوس آب

پیمانکار: مشارکت شرکتهای راهسازی و ساختمانی 115 و آب کوثر (K115)

محدوده جغرافیایی پروژه: حد فاصل مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان و مجتمع مس سرچشمه

نوع قرارداد: عملیات اجرایی (C)

تاریخ عقد قرارداد: 1393

مدت اجراء پروژه: 12 ماه

طول: 150 کیلومتر

میزان پیشرفت پروژه: 100%

 


آماده سازی