پروژه هااجرای عملیات خاکی قطعه دوم جاده جدید چترود به راور کرمان

مشخصات پروژه:


کارفرمای اصلی: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کارفرما: شرکت راهسازی و ساختمانی 115

مشاور: شرکت عمران دشت فرسا

تاریخ عقد قرارداد: 1391

طول اجرای پروژه: 16کیلومتر

مدت اجراء پروژه: 5/4 ماه

حجم عملیات خاکبرداری: حدود 600،000 متر مکعب

حجم عملیات حمل خاک: حدود 350،000 متر مکعب

پیشرفت پروژه: 100%