پروژه هااحداث باند عملیات ساختمانی (Right of Way) و نظارت بر خدمات تملک اراضی بخشی از مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور (قطعه اول)

مشخصات پروژه:


کارفرمای اصلی: شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

کارفرما: شرکت راهسازی و ساختمانی 115

مشاور: مهندسی مشاور طوس آب

محدوده جغرافیایی پروژه: حد فاصل خلیج فارس و مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

تاریخ عقد قرارداد: 1392

نوع قرارداد: عملیات اجرایی (C)

مدت قرارداد: 14 ماه

طول مسیر: 53 کیلومتر

عرض باند : 30 متر

حجم خاکبرداری: 1،250،000 متر مکعب

پیشرفت پروژه: 100%