پروژه هاپروژه اجرای خط لوله 30 اینچ انتقال گاز فرودگاه رامسر

مشخصات پروژه:

کارفرمای اصلی: مجری طرح توسعه فرودگاه رامسر

کارفرما: شرکت راهسازی و ساختمانی 115

نوع قرارداد: تامین و عملیات اجرایی (PC)

تاریخ عقد قرارداد: 1391

مدت اجرا: 4 ماه

طول مسیر اجرای پروژه: 2200 متر

مشخصات لوله: فولادی30 اینچ

میزان پیشرفت پروژه: 100%