پروژه هاآبرسانی به شهرستان تفرش و تعدادی از روستاهای مسیر

مشخصات پروژه:


کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان

نوع قرارداد: PCF

تاریخ عقد قرارداد: 1393

مدت اجرای پروژه: 36 ماه

میزان پیشرفت پروژه: 60%

 


طول کل مسیر خط لوله: حدود 168 کیلومتر ( خطوط اصلی و فرعی )

میزان آب انتقالی: 150 لیتر در ثانیه

جنس لوله ها: فولادی (ST37-II)

قطر اسمی لوله ها:

مسیر اصلی: 400، 500 و 600 میلیمتر

مسیر فرعی:50، 65، 80، 100 و 300 میلیمتر


موقعیت و هدف پروژه

با توجه به کمبود آب در شهر، ناحیه صنعتی و دانشگاه آزاد تفرش و تامین آب روستاها از چشمه ها، هم چنین با توجه به افزایش جمعیت شهری و روستایی طی 20 سال آینده در این مناطق اجرای این پروژه جهت تامین آب مورد نیاز ضروری می باشد.