رویدادها

نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ..

انعقاد قرارداد قطعه دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

نامه پذیرش پیشنهاد در تاریخ 1395/03/18 توسط شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس به کنسرسیوم 115KSI ابلاغ گردیده است.

در راستای توسعه فعالیتهای شرکت و با توجه ویژه به بازارهای بین المللی، شرکت آب کوثر، در اولین گام فعالیتهایی در بازار منطقه خاورمیانه شروع کرده است.

در تاریخ 15 اکتبر 2015، تیمی متشکل از مدیران شرکت آب کوثر، بهمراه دست اندرکاران پروژه، کارفرما پروژه و مسئولین منطقه خودمختار کردستان عراق از نحوه پیشرفت پروژه بازدید به عمل آوردند.