همکاری با ما

جهت ثبت درخواست همکاری می بایست فرم زیر را پر نموده و برای ما ارسال نمائید. پس از بررسی از طریق اطلاعات تماس داده شده در زیر با شما تماس گرفته خواهد شد

  • نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

  • نوع جنسیت خود را وارد کنید

  • لطفا سن خود را وارد کنید

  • آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد کنید

  • رشته تحصیلی خود را وارد کنید

  • میزان سابقه کار خود را وارد کنید

  • سوابق شغلی خود را به صورت خلاصه بنویسید

  • شماره تماس با خود را وارد کنید

  • آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید