ارتباط با ما


دفتر مرکزی
تهران: ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، شماره ۹
  • تلفن : ۸۶۰۱۷۵۱۹-۰۲۱
  • دورنگار: ۸۶۰۱۷۴۵۱-۰۲۱
  • ایمیل : Info@kowsar۱۱۶.com

جهت ارتباط با بخش های مختلف شرکت فرم زیر را ارسال نمائید. در نظر داشته باشید واحد دریافت مکاتبه را متناسب با خواسته خود انتخاب کنید.

  • نام و نام خانوادگی خود را انتخاب نمائید

  • شماره تماس با خود را وارد کنید

  • آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید

  • اهمیت درخواست خود را انتخاب کنید

  • یکی از بخش ها را برای رسیدگی به درخواست انتخاب کنید

  • موضوع درخواست خود را بنویسید

  • متن درخواست خود را بنویسید